Vybavení pro flyballové turnaje
Co je to flyball ?
Flyball je sport i zábava pro temperamentní psy všech plemen. Utkávají se v něm dvě čtyřčlenná družstva na dvou stejných flyballových dráhách. Každá dráha se skládá ze čtyř stejných skokových překážek a flyballového boxu, který vystřeluje míček.
Na povel psovoda, který však zůstává za startovní linií, vyb
ěhne pes na dráhu, překoná čtyři skokové překážky, naskočí na desku boxu, tím spustí mechaniku, chytí vystřelený míček a aportuje ho zpět přes překážky k psovodovi. V okamžiku, kdy první pes z družstva protne cílovou čáru, vbíhá na trať další pes. Vítězí družstvo, které má jako první v cíli všechny čtyři psy (a míčky).
Souhra družstva a vzájemná snášenlivost psů je ve flyballu mimořádn
ě důležitá. Psi se spolu střídají na startovní/cílové čáře a v optimálním případě se míjejí čumák-čumák, přičemž se nesmí vzájemně napadnout. Nic pro psí závistivce, kteří nesnesou, když proti nim přibíhá pes s míčkem... Na střídání se dá vyhrát nebo prohrát závod.

Co je potřeba k uspořádání flyballového turnaje ?
Kromě dostatečného počtu družstev potřebujeme skokové překážky pro obě družstva a každé družstvo si musí přivézt svůj box. Psi ve špičkových družstvech se míjejí na startovní/cílové čáře tak těsně, že nedokonalý nástroj, jakým je lidské oko, nedokáže často rozeznat, zda střídání bylo v souladu s pravidly či nikoliv.
Proto byla zkonstruována elektronická časomíra, která hlídá střídání psů, m
ěří časy družstev a napomáhá lepší organizaci turnaje.